27.01.2014

Mentalni poremećaji – istine i zablude

Prvo predavanje ESC Auxilium organizovano je krajem januara ove godine. Učesnici su dobili priliku da se informišu o mentalnom zdravlju, i da se kroz razgovor sa psihologom upoznaju sa osnovnim elementima psihijatrijske i psihološke, kliničke struke. Cilj predavanje je bio, da se prvenstveno otklone nedoumice u vezi sa samim psihičkim smetnjama, koje većina društva percipira kao bolest. Tokom predavanja, napravili smo istorijski pregled odnosa društva i nauke prema ljudima sa psihičkim poremećajima, prvim pokušajima klasifikacija i tretmana. Upoznali smo se  sa modernim psihijatrijskim priručnicima i njihovoj klasifikaciji mentalnih poremećaja. Da li psihičke smetnje možemo tretirati kao bolest? Da li je farmakoterapija uvijek opravdana? Koji su alternativni načini tretiranja mentalnih poremećaja?

To su neka od pitanja na koja smo pokušali dati odgovore tokom predavanja.

 

10.02.2015

Psihoterapija i savjetovanje – istine i zablude

Nedugo nakon prvog predavanja, gdje smo se upoznali sa psihičkim poremećajima i raznim stanjima koja onemogućavaju optimalno funkcionisanje osobe, na red je došlo i predavanje o psihoterapiji i savjetovanju. Dosadašnja iskustva sa kolegama, učenicima i mladima, govore da ljudi jako malo znaju o savjetodavnom radu psihologa, a naročito o psihoteraiji. Osnovna zamisao je bila da se prisutnima predstave osnovne ideje savjetodavnog rada, funkcija i proces, kroz koji psiholog vodi klijenta. Predstavljeni su osnovni psihoterapijski pravci i filozofske škole, kao njihova baza . Posebno je posvećena pažnja komponenti straha i nepovjerenja prema stručnim osobama, jer mali broj ljudi se odluči da potraži pomoć.

 

03.03.2015

Psihopatija – istine i zablude

Nakon uvodnih predavanja, koja su bila svojevrsan uvod u svijet psihologije, na red su došle i nešto ''mračnije'' teme. Početkom marta ove godine, razgovarali smo o psihopatiji. Zahvaljujući (uglavnom horor) filmovima i knjigama, mnogi su imali priliku da se na neki način upoznaju sa ovim poremećajem ličnosti. Isto tako, zahvaljući filmovima i knjigama, psihopate su često isključivo percipirane kao hladnokrvni i inteligentni predatori unutar ljudske rase. Da li se tu zaista radi o manipulativnim i agresivnim osobama, koje su inherentno zle?  Ima li psihopatija, kao poremećaj svoju organsku osnovu? To su samo neka od pitanja na koja smo pokušali dati odgovor.

 

24.03.2015

Bolesti zavisnosti – istine i zablude

Tema kao što su  bolesti zavisnosti, poput narkomanije i alkoholizma nije nikome nepoznata. Ipak, bez obzira što se ova priča proteže kroz medije, uče nas (ili, bolje rečeno – upozoravaju) u školi o tome, da li tu ima još nešto, što nam nisu rekli? Danas, kada su narkotici dostupni gotovo svugdje, kada su alkohol i kockanje ipodrazumijevana zabava tinejdžera, ima li smisla uopšte edukovati ljude o tom problemu? Gotovo čitav jedan vijek traje ''rat protiv droge'', a rezultat, krajnje poražavajući, svima je očigledan. U čemu leže uzroci bolesti zavisnosti, i šta moramo da promijenimo da bi se situacija popravila na bolje? Stari problem, jedan novi pogled na njega, i moguća rješenja.

 

12.05.2015

Istorija obrazovanja i problemi školskog sistema

Još jedna školska godina je na izmaku, i kako bolje obilježiti ovaj period nego – novim (adekvatnim) predavanjem. Školski sistem nas povezuje sve, bez obzira na godine ili društveni status, ipak, ono što je apsurdno mali broj bivših ili sadašnjih učenika zna nešto više o samoj istoriji školstva. Naši preci su bez problema usvajali cjelokupno znanje svoje kulture bez da su ikada pohađali školu, i djeca su učila isključivo kroz igru. U jednom trentku, dječiji slobodni duh je postao problem, i nije bilo povratka nazad. Koje su promjene u društvu uslovile nastanak kompulzivnog obrazovanja, i koja je pozadina (i posljedica) toga. U poslednjih sto godina civilazicija je u tehnološkom dosta napredovala, škola pak, konceptualno već dva vijeka se nije suštinski promijenila. Šta nas očekuje u budućnosti i šta možemo uraditi da se stvari promijene?