Po pozivu kompanije ArcelorMittal, 27. i 28. aprila 2015. održano je predavanje na temu „Stres i mentalno zdravlje“. Više informacija o predavanju možete pročitati ovdje.