Na ovoj stranici možete pronaći arhivu blogova na raznovrsne psihološke, pedagoške, filozofske, literarne, društveno-aktuelne, zdravstvene i druge teme. Svi naučno-popularni blogovi originalno objavljeni na ovom portalu prolaze kroz proceduru formalne recenzije (tipično dva recenzenta).

Cjelokupni sadržaj blogova (originalno objavljenih na ovom ili preuzetih, uz dozvolu, sa sestrinskih portala) predstavlja mišljenja i interpretacije njihovih autora i ne odražava nužno stavove “Persona” organizacije. Autori su sami odgovorni za poštovanje autorskih prava na dijelove teksta i multimedijalnog sadržaja koji u blogovima koriste. Ako ste vlasnik autorskih prava resursa (teksta, fotografija, ilustracija, video materijala i sl.) korištenih u bilo kom od blogova i procijenite da je njihova upotreba izvršena neodgovorno ili bez vaše dozvole, molimo Vas da kontaktirate administratora stranice i urednika blog sekcije Sinišu Subotića na email adresu sinisasub@gmail.com u cilju njihovog uklanjanja!

Autori blogova zadržavaju pravo da ih koriste u druge svrhe, uključujući štampanje ili postavljanje na druge internet portale, dok god: a) prethodno obavijeste “Persona” administratore, b) akredituju originalni “Persona” blog i transparentno istaknu link na njega.

Treće strane zainteresovane za reprodukciju blogova (ili njihovih dijelova) objavljenih na ovom poratlu dužne su da prethodno obezbijede pisanu dozvolu i od autora i od aktivnog urednika blog sekcije. Nakon pribavljenih dozvola, prilikom reprodukcije, neophodno je uredno akreditovati originalni “Persona” blog.

Ako ste, kao potencijalni autor, zainteresovani za to da objavite blog na ovom portalu, molimo Vas da kontaktirate urednika blog sekcije – Sinišu Subotića – na prethodno navedeni email!


Arhiva do sada objavljenih blogova:

Tematske edicije:

Mentalni poremećaji – istine i zablude

Dio I: Hronologija tretmana i istorija neetične prakse (autor: Ivan Knežević; blog objavljen: 31.5.2015. godine)


Samostalni blogovi:

Paraliza sna (autor: Ivan Knežević; blog objavljen: 15.8.2015. godine)

Orijentalni ples (Autor: Jelena Mijatović; blog objavljen: 26.8.2015. godine)

Stigma i diskriminacija osoba koje žive s HIV-om (Autor: Dalibor Miholjčić; blog objavljen: 27.11.2016. godine)