Istraživanje o zdravlju i fizičkoj aktivnosti

ZdravljePoštovani, na ovom linku: http://psiholoskaistrazivanja.com/index.php?sid=62313&lang=bs nalazi se anonimna anketa, koja je kreirana isključivo za akademske, neprofitne potrebe. Svrha istraživanja je utvrđivanje različitih stavova, ponašanja i psiholoških karakteristika u vezi sa fizičkom aktivnošću i opštim zdravljem. Istraživanje sprovode studenti i nastavnici PIM Univerziteta u Banjaluci.

Učešće u istraživanju je dobrovoljnog karaktera i ako ste voljni da za to odvojite 20-ak minuta i/ili da proslijedite link svojim kontaktima (u obzir dolaze sve punoljetne osobe iz BiH), bili bismo Vam veoma zahvalni. Ako pristanete na učešće u istraživanju, molimo Vas da iskreno odgovorite na postavljena pitanja, uz napomenu da nema tačnih ili netačnih odgovora. Hvala Vam mnogo na dobroj volji i odvojenom vremenu!

Za bilo kakve nejasnoće ili dodatna pojašnjenja, slobodno se obratite glavnom istraživaču, Nikolini Bilanović (ninabilanovic@gmail.com).