Istraživanje o seksualnosti

istrazivanje_seksualnostiNa ovom linku: http://psiholoskaistrazivanja.org/index.php?sid=44243&lang=bs se nalazi anonimna anketa koja sadrži pitanja o opštim karakteristikama ličnosti i stavovima o seksualnim orijentacijama. Istraživanje je namijenjeno ljudima iz BiH Istraživanje sprovode studenti i profesori s PIM univerziteta u Banjaluci. Podaci će biti korišteni isključivo u istraživačke svrhe. Molimo Vas da iskreno odgovorite na svako pitanje, slijedeći uputstva priložena iznad svakog individualnog upitnika. Hvala Vam na odvojenom vremenu!

 

 

 


Istraživanje o HIV-u

ribbon_HIVNa ovom linku: http://goo.gl/EnqJD3 se nalazi elektronska anketa koja je formirana za potrebe realizacije master rada (Filozofski Fakultet, PIM Univerzitet, Banjaluka) psihologa Dalibora Miholjčića (dalibormiholjcic@gmail.com), u vezi sa problematikom generalnog zdravlja i HIV-a. Dalibor je zaposlen u Udruženju građana Action Against AIDS (AAA) iz Banjaluke, koje realizuje programe prevencije HIV-a i polno prenosivih bolesti, te pružanja psihosocijalne podrške i njege osobama koje žive sa HIV-om, AIDS-om, hepatitisom B i C na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ova anketa ukupno sadrži 163 pitanja, a neka od njih se odnose na vašu informisanost o HIV-u, te odnosu prema vlastitom zdravlju. Upitnici su u potpunosti anonimni (nigdje od Vas neće biti zatraženo da navedete svoje lične podatke ili kontakt informacije ili da otkrijete svoj HIV status) i neće biti korišteni u bilo koje druge svrhe osim izrade master rada i planiranja adekvatnije strategije prevencije i pružanja podrške osobama koje žive s HIV-om. Uvid u podatke će u bilo kom trenutku imati samo Dalibor Miholjčić i mentor doc. dr Siniša Subotić (sinisasub@gmail.com). Po okončanju istraživanja, javnosti će biti prezentovani samo ukupni rezultati, tj. grupni trendovi, bez ikakvog pominjanja ili prikazivanja bilo čijih individualnih odgovora. Istraživanje je neprofitnog karaktera i na dobrovoljnoj bazi, a činom popunjavanja ankete dajete svoju saglasnost da se podaci koriste za prethodno navedene svrhe. U bilo kom trenutku možete odustati od učešća u istraživanju. Unaprijed smo Vam zahvalni na odvojenom vremenu i pomoći.

Napomena: Potpuno ste slobodni da link za ovo istraživanje (http://goo.gl/EnqJD3) proslijedite bilo kojoj osobi s teritorije BIH za koju procjenjujete da bi željela da učestvuje.


Istraživanje piSLU istraživačke sekcije na temu životnih poteškoća

piSLU_istrazivanje_1Ovo anonimno i neprofitabilno istraživanje: http://psiholoskaistrazivanja.com/index.php?sid=89892&lang=bs sprovode studenti i profesori sa istraživačke sekcije “piSLU” sa Odsjeka za psihologiju, PIM Univerziteta u Banjoj Luci. Svrha istraživanja je sticanje boljeg uvida u raznovrsne poteškoće sa kojima se ljudi uobičajeno susreću tokom svog života i načina na koje sa njima izlaze na kraj. Prosječno vrijeme potrebno za kompletiranje ankete je između 25 i 30 minuta. Učešće u istraživanju je dobrovoljno. Hvala Vam na odvojenom vremenu!

 

 


Višetematsko istraživanje studenata i profesora sa PIM Univerziteta i Univerziteta u Banjoj Luci

psy_slika_1

Upitnička baterija iz ovog istraživanja: http://psiholoskaistrazivanja.com/index.php?sid=81918&lang=bs obuhvata skup raznovrsnih psiholoških instrumenata koji mjere tipične stavove ljudi (bez “tačnih” ili “pogrešnih” odgovora). Ovim testiramo određene pretpostavke o povezanosti i prediktivnosti tih stavova, a provjeravamo i mjerni kvalitet određenih instrumenata. Istraživanje se sprovodi u višestruke, ali isključivo akademske svrhe, koje uključuju izradu studentskih diplomskih radova i validacije besplatnih psiholoških instrumenata (u kojoj učestvuju studenti i profesori sa PIM Univerziteta, Banjaluka i Univerziteta u Banjaluci).

Istraživanje je potpuno anonimno i nekomercijalno, traje oko 25 minuta, a svojim učešćem dajete doprinos u obuci mladih istraživača i kreiranju boljih psiholoških mjernih instrumenata. Hvala Vam mnogo na odvojenom vremenu!