Stres i mentalno zdravlje

ArcelorMittal_1ArcelorMittal_2Po pozivu kompanije ArcelorMittal, a u sklopu aktivnosti koje ova kompanija sprovodi u cilju zaštite radnika na radu, 27. i 28. aprila 2015. godine, psiholozi Branko Anđić, Sanja Topić i Igor Jurišić održali su predavanje zaposlenima na temu „Stres i mentalno zdravlje“.

Predavanje je održano u prostorijama ArcelorMittal u Prijedoru i Omaskoj, a u toku dva dana, odslušalo ga je preko 300 zaposlenih radnika ove firme.

 


Fizičko kažnjavanje djece: moralnost, nauka i propaganda

Teslic_1U utorak, 21.4.2015. u Tesliću, BiH, u okviru dvodnevnog seminara za psihologe u školama (organizovanog u saradnji Društva psihologa Republike Srpske i Republičkog pedagoškog zavoda), održano je predavanje doc. dr Siniše Subotića na kontroverznu temu „​​Fizičko kažnjavanje djece: moralnost, nauka i propaganda“.

Ovo je bilo prvo zabilježeno akademsko istupanje protiv fizičkog kažnjavanja djece predstavnika psihološke struke u Republici Srpskoj. Predavanje je obuhvatilo prikaz uobičajenih logičkih pogrešaka u zaključivanju i drugih formalno nevalidnih argumenata u vezi sa uobičajenom retorikom koja podržava upotrebu fizičkog kažnjavanja djece, kao i elaboriran činjenični demant tipičnih argumenata za ovu praksu. Dat je i osvrt na relevantne empirijske nalaze i izvršena je dedukcija iz UPB moralne teorije Stefana Molyneuxa – u oba slučaja rezultujući zaključkom o neopravdanosti fizičkog kažnjavanja djece.

Teslic_2

Očekivano, predavanje je izazvalo žustru polemiku i oprečna mišljenja. Slično je bilo i sa komentarima i utiscima nakon predavanja, koji su varirali od pozitivnih komentara psihologa protivnika fizičkog kažnjavanja ("Predavanje je bilo poučno, nešto drugačije koncipirano  u odnosu na predavanja koja sam slušala na nekim drugim seminarima. Predavač je elokventan i veoma vispren u približavanje teme slušaocima." ili "Jučerašnje predavanje bilo je podsticajno do provokativno, jer mi je probudilo (isprovociralo) mnogo pitanja, razmišljanja. Nisam dobila sve odgovore, ali ću ih sama potražiti. Nisam za fizičko kažnjavanje, samo tražim sve podatke (odnosno istraživanja). Pomenuti zakon 'liječi' posledice, a ne uzroke.") do negativnih komentara psihologa koji smatraju da je fizičko kažnjavanje djece opravdan vaspitni postupak ("Na samom početku mi se nije svidjelo. Predavač previše agresivan u nastupu. Forsira tvrdnju "fizičko kažnjavanje i Milivojević = pogresno". Često odstupa od teme. Ne prihvata mišljenje i stavove ostalih učesnika." ili "Pretjerano provokativno, nasilno, gotovo silovateljski. Pretjerano intelektualno. Nije me podučilo ničemu posebnom, niti novom.").

Dodatne informacije o predavanju možete pročitati i na sestrinskom portalu "Zaštitimo djecu od nasilja".

Prvi od dva predviđena članka-informatora (drugi je u pripremi) koji prate predavanje možete preuzeti ovdje. Ovi članci su dio novopokrenute edicije "Zaustavimo nasilje nad djecom!", u izdavaštvu UG "Zdravo da ste". Napomena: Repozitorijum/arhiva ove publikacije, njenog (budućeg) tematskog nastavka, kao i svih narednih izdanja iz ove edicije možete pronaći kako u okviru "Zaštitimo djecu od nasilja" portala, tako i na ovoj stranici "Persona" portala.