U okviru ove sekcije možete pronaći naučne radove slobodnog pristupa iz psihologije i srodnih disciplina autora koji imaju afilijaciju sa "Personom" ili su dali saglasnost da se njihove publikacije na ovaj način distribuiraju. Radovi su grupisan po imenima autora, datim u okviru stavki iz padajućeg menija ove sekcije.