Orijentalni ples

Autor: Jelena Mijatović (jmijatovic88@hotmail.comhttps://www.facebook.com/jelena.mijatovic.94)

Primljeno: 15.8.2015. godine; primljena korekcija nakon recenzija: 16.8.2015. godine; izvršena dopuna teksta: 20.8.2015. godine; prihvaćeno: 23.8.2015. godine; objavljeno: 26.8.2015. godine.

Arhivu blogova i izjavu o autorskim pravima možete pročitati ovdje.

“Karakter se pokazuje pred onim što volimo, a ne onim prema čemu smo ravnodušni.“             

(Krinka)

orijentaln_ples_blog_pic1

Terminom ples opisujemo pokret ljudskog tijela, bilo kao vrstu umjetnosti (npr. balet) ili kao vid druženja (socijalizacije), duhovnog ili nekog drugog rituala ili radi zabave [1]. Ples je ritmično pokretanje tijela prema zvucima muzike (rjeđe bez muzike), pojedinačno, u parovima ili u skupinama. Ples prati čovjeka od pamtivijeka, a još i crteži u špiljama pokazuju čovjeka kako pleše.

U početku, ples je bio motorička reakcija na određene emocije – na pojačano veselje, strah, žalost, ljubav ili mržnju. Motoričke reakcije na ta uzbuđenja bili su živahni, iracionalni, ali vrlo izraženi sljedovi pokreta, koji su višekratnim uzastopnim ponavljanjem poprimili određeni ritmički obrazac i pretvorili se u ples [2]. U osnovi većine modernih plesova leži klasični balet [3]. U ovom tekstu predstaviću vam posebnu vrstu plesa, koja se naziva orijentalni ili trbušni ples.

orijentaln_ples_blog_pic2_egiporijentaln_ples_blog_pic3_turPostoji mnogo teorija o nastanku trbušnog plesa, među kojima je najzastupljenija da on potiče od vjerskih obrednih plesova, ali postoje i mišljenja da je nastao u funkciji pripreme žena za porođaj [4]. Dva najpoznatija stila trbušnog plesa su: egipatski i turski.

Turski stil koristi klasične pokrete i temeljne tehnike plesa, ali energičnije i izraženije, odvažnije i „drskije“, za razliku od egipatskog stila, koji mu je, u tom smislu, potpuna suprotnost. Pokreti su veći, jači, širi, a ne sitni i uglađeni kao kod egipatskog stila. Akcenti su vrlo krupni i usmjereni prema van. Učestalo se koriste pokreti i akcenti kosom. Uobičajeni su i ples na podu, brzi okreti i skokovi, a često se koriste i razni rekviziti. Važna karakteristika je i ulazak na scenu gdje turske plesačice ulaze na scenu direktno prema publici, sigurno i samopouzdano, dok u egipatskom plesačica na scenu ulazi vijugajućom putanjom, izbjegavajući nametanje publici [5].

Plesna tehnika

U okviru orijentalnog plesa moguće je izdvojiti nekoliko tipova i podtipova pokreta. Tako imamo kružne pokrete, koji se dijele na: gornje i donje. Oni dalje mogu biti vertikalni i horizontalni.

orijentaln_ples_blog_pic4

Pokreti donjim dijelom tijela:

 • Horizontalni krug se izvodi u četiri tačke horizontalnih pokreta, grudi su podignute, karlica opuštena, koljena blago savijena, a stopala na podlozi.
 • Omi je vertikalni kružni pokret karlicom, izvodi se spajanjem četiri tačke: desna, gornja lijeva i donja, karlica je uvučena, koljena savijena, a grudi podignute.
 • Osmica je vrsta duplog kružnog pokreta, koji se izvodi horizontalno. Grudi su podignute, karlica opuštena, koljena blago savijena, a stopala na podu.
 • Maja (vertikalna osmica) – u izvođenju ovog pokreta grudi su podignute, karlica uvučena, a stopala se naizmjenično izdižu.
 • Taksim je obrnuta vertikalna osmica, položaj ostatka tijela isti je kao kod Maja pokreta.
 • Koma je polukružni vertikalni pokret bokom, izvodi se u plesnoj pozi od nazad ka naprijed.

Shimmy

Shimmy („šimi“) predstavlja jedan od osnovnih pokreta orijentalnog plesa koji se odlikuje snažnim vibracijama (uglavnom) središnjeg i donjeg dijela tijela. S obzirom na to da da svaki pokret orijentalnog plesa nalazi inspiraciju u prirodi, shimmy oponaša vibracije tla tokom zemljotresa, prateći najbrže taktove muzike.

orijentaln_ples_blog_pic5

Shimmy ima nekoliko vrsta, a najpoznatije su:

 • Shoulders shimmy je pokret gornjeg dijela tijela, prilikom kojeg se akcenti ramenima izvode maksimalnom brzinom.
 • Hip shimmy je pokret kukova izvođen naizmjeničnim, usitnjenim pokretima lijeve i desne strane donjeg dijela tijela.
 • Egyptian shimmy je pokret koji nastaje brzim naizmjeničnim pokretima koljena.
 • Twist shimmy je pokret sačinjen od brzog izvođenja tvista.
 • Vibro shimmy je pokret koji čine vibracije cijelog tijela izazvane istovremenom kontrakcijom koljena ili izdizanjem peta.

Rekviziti koji se tokom plesa ponekad koriste su: štap, veo, krila, mač, svijeće…

orijentaln_ples_blog_pic6

Pravljenje koreografije

Osnovna stvar u pravljenju koreografije je slušanje muzike i brojanje taktova u njoj. Koreograf ubacuje adekvatne pokrete koji se uklapaju u taktove i stil koji se pleše. Postoje različite fuzije, odnosno kombinacije, sa drugim plesovima kao što su: flamenko, tango, romski… Koreograf prvo sam detaljno savlada sve pokrete, kako bi mogao da ih pravilno pokaže plesačicama. Demonstriranje pokreta, uglavnom, počinje od početka pjesme i kada se dobro savladaju prvi pokreti, onda se prelazi na sljedeća dva ili tri. Ako je pokret teži, zadržava se na njemu dok se ne savlada. Nakon demonstracija, plesačice isplesavaju/uvježbavaju koreografiju i vrše se popravke dijelova koji nisu savladani. Od plesačica se očekuje da zapamte redoslijed cjelokupne koreografije, kako bi mogle sa sigurnošću pratiti ritam. Učenje koreografije zavisi od njene težine, kao i od sposobnosti plesačica da je savladaju. Tokom svake probe/časa, pored učenja novih pokreta, neophodno je ponavljanje pokreta koji su savladani na prethodnim probama, da bi se spriječilo njihovo zaboravljanje. Uvježbava se i scenski nastup, odnosno slika ili formacija, kao i facijalne ekspresije. Formacija ili slika je raspored stajanja na sceni i svaka plesačica, tokom nastupa, mora biti svjesna sebe, drugih plesačica oko sebe i udaljenost između njih. Facijalne ekspresije moraju biti u skladu s pjesmom uz koju se pleše i najčešće prate neku radnju u pjesmi.

Plesna predstava

Plesna predstava je umjetnički performans koji je izrežiran tako da kroz glumu, različite plesne pokrete,  koreografije i kostime, plesači i glumci na sceni nastoje dočarati publici svoje umjetničke sposobnosti. Prvo se napravi i uvježba većina koreografija, pa se onda napravi scenario za predstavu; zatim se pravi audicija, kako bi se odabrale uloge (u skladu s osobinama ličnosti plesačica i njihovim vještinama) i prikladne koreografije.

orijentaln_ples_blog_pic7

Svako uči svoj tekst napamet, osmišljava ponašanje osobe koju glumi i onda svi zajedno uvježbavaju tekstove i koreografije, dio po dio, najčešće po činovima. Očigledno, ovo umije biti naporno i repetitivno, pošto se jedne te iste stvari uvježbavaju veliki broj puta – ali je, kao i kod svih drugih oblika scenske umjetnosti, neophodan dio procesa.

Lični osvrt

Orijentalni ili trbušni ples je na ovim prostorima (pa tako i u mom gradu – Banjoj Luci), popularizovan masovnom pojavom raznih turskih i indijskih serija. Mene lično je egipatski trbušni ples privukao zbog toga što odgovara mom profilu ličnosti i estetskom senzibilitetu, posebno jer je kroz njega moguće iskazati ženstvenost, senzaulnost, eleganciju i prefinjenost. Trenirala sam ga tri godine i nastupala isključivo u plesnim predstavama koje su održavane u pozorištima. Nastupala sam u pozorištu „Jazavac“, „Dječijem pozorištu“, „Domu omladine“, a najskorija predstava bila je u „Narodnom pozorištu“, što mi je predstavljalo naročitu čast. Tipično, trbušni ples se u našoj kulturi oduvijek povezivao sa nečim vulgarnim i u statutu Narodnog pozorišta Republike Srpske je dugo stajalo da je zabranjen nastup trbušnim plesačicama. Moja glumačko-plesna ekipa je uspjela to da promijeni i sada i kod nas trbušni ples ima status priznatog umjetničkog izričaja.

Plesna grupa trenutno nije aktivna, a dalji nastavak naših projekata ili individualni razvoj možete pratiti na: https://www.facebook.com/jelena.mijatovic.94 i https://www.facebook.com/studioatika.

Reference

[1] https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81

[2] https://sh.wikipedia.org/wiki/Trbu%C5%A1ni_ples

[3] http://goo.gl/VGUFJH

[4] http://www.aleenah.com/history.html

[5] http://www.shemsdance.com/articles/different-styles-of-oriental-dance/


 

Bilješka o autoru

Jelena Mijatović blogJelena Mijatović (jmijatovic88@hotmail.com; https://www.facebook.com/jelena.mijatovic.94) je apsolvent psihologije na PIM Univerzitetu Banja Luka. Rođena je 10.9.1988. godine. Živi u Banjoj Luci. Interesuje se za kliničku psihologiju i mentalnu higijenu, psihologiju umjetnosti i sporta. Planira da se specijalizuje za kognitivno-bihejvioralnu psihoterapiju.