Pokrenuta je edicija članaka-informatora pod nazivom "Zaustavimo nasilje nad djecom!". Prvi broj nosi naziv "Fizičko kažnjavanje djece: nevalidna argumentacija".

Više informacija o ovoj ediciji i načinu preuzimanja tekstova možete pročitati ovdje.