Ovdje možete pronaći informacije o Edukativno-savjetodavnom centru Auxilium, Brčko.


Auxilium_1Edukativno-savjetodavni centar Auxilium je počeo sa radom u novembru 2014. godine, u sklopu PRONI centra za omladinski razvoj, u Brčkom. Osnove aktivnosti Auxilium centra su individualni i grupni savjetodavni rad sa adolescentima i mlađim punoljetnim osobama. Pored toga, redovno bivaju organizovana javna predavanja, sa ciljem edukacije i promocije psihologije kao nauke. Uobičajene teme predavanja tiču se aktuelnih psiholoških pitanja, poput mentalnog zdravlja, psihoterapije, obrazovanja i vaspitanja. 

U narednom periodu biće organizovana i pripremna nastava za sve učenike završnih razreda srednjih škola koji se žele upisati na studije psihologije.

ESC Auxilium je pokrenuo i vodi ga dipl. psiholog Ivan Knežević (email: efremhas@gmail.com, mob. +387 (0) 65 841 794)

Ovdje možete pronaći arhivu predavanja održanih u ESC Auxilium.