"Psihološko savjetovanje i psihoterapija Prijedor" svojim klijentima nudi usluge psihološkog savjetovanja i psihoterapije, kao i psihološku podršku u svim situacijama koje to zahtijevaju. Oslanjamo se na principe transakcione analize i praktikujemo i individualni i grupni rad.

Psihoterapiju primjenjujemo pod stručnom supervizijom istaknutih profesionalaca Psihopolis instituta (www.psihopolis.edu.rs), koji u saradnji sa Asocijacijom transakcionih analitičara Srbije organizuju i sprovode sertifikovane programe obuke iz transakcione analize.

Možete nas kontaktirati i/ili zakazati termin na nekoliko načina, putem:  

  1. email adrese: psihosavjetpd@gmail.com
  2. ili na brojeve telefona:
  • Branko Anđić, +387 (0) 65 494 589 dipl. psiholog, edukant transakcione analize
  • Sanja Topić, +387 (0) 65 736 286 dipl. psiholog, transakcioni analitičar – praktičar
  • Igor Jurišić, +387 (0) 65 741 770 dipl. psiholog, transakcioni analitičar – praktičar

 

Ovdje možete pronaći arhivu predavanja koja su održali članovi PSP Prijedor.