Ovdje se nalazi kolekcija finalnih verzija punih radova iz psihologije prezentovanih na STED 2015. konferenciji – Banja Luka, održanoj 01. i 02.10.2015. godine. Svi članci su recenzirani i u procesu su pripreme za štampu u okviru STED 2015. zbornika radova iz psihologije (urednik: S. Subotić).

  1. Berberović, Dž. (2015). Polne razlike u povezanosti seksualne kompulzivnosti s početkom i frekvencijom masturbatornih i interpersonalnih seksualnih aktivnosti. U S. Subotić (Ur.), STED 2015. zbornika radova iz psihologije (pp. 111-121). Banja Luka, BiH: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment.
  2. Gajić, T. (2015). Primijenjena bihejvioralna analiza (ABA) u radu s djetetom s poremećajem iz autističnog spektra: studija slučaja. U S. Subotić (Ur.), STED 2015. zbornika radova iz psihologije (pp. 63-74). Banja Luka, BiH: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment.
  3. Karać, M. (2015). Pouzdanost kratkog upitnika tamne trijade ličnosti (SD3) i poštenjeskromnost HEXACO-PI-R-60 supskale na uzorku osuđenih lica. U S. Subotić (Ur.), STED 2015. zbornika radova iz psihologije (pp. 98-110). Banja Luka, BiH: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment.
  4. Knežević, I., & Subotić, S. (2015). Konstrukcija upitnika učeničkih stavova o (ličnoj slobodi u) školi. U S. Subotić (Ur.), STED 2015. zbornika radova iz psihologije (pp. 87-97). Banja Luka, BiH: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment.
  5. Miholjčić, D., & Kezić, Z. (2015). Učestalost vjerovanja u zablude o HIV/AIDS-u u BiH. U S. Subotić (Ur.), STED 2015. zbornika radova iz psihologije (pp. 29-41). Banja Luka, BiH: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment.
  6. Mijatović, J. (2015). Ko vjeruje u astrologiju? – preliminarni nalazi iz BiH. U S. Subotić (Ur.), STED 2015. zbornika radova iz psihologije (pp. 42-53). Banja Luka, BiH: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment.
  7. Ninković Došen, G., & Jankovski, J. (2015). Povezanost socijalne fizičke anksioznosti s indeksom tjelesne mase i uzrastom na uzorku rekreativnih kupača ženskog pola. U S. Subotić (Ur.), STED 2015. zbornika radova iz psihologije (pp. 54-62). Banja Luka, BiH: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment.
  8. Slavnić, D., & Zečević, I. (2015). Učeničko zadovoljstvo životom, školom i samopoštovanje. U S. Subotić (Ur.), STED 2015. zbornika radova iz psihologije (pp. 75-86). Banja Luka, BiH: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment.
  9. Šmit, S. (2015). Sadness has a preference for birthdays: A preliminary report on “Birthday blues“ questionnaire and construct development. In S. Subotić (Ed.), STED 2015 Conference Proceedings – Psychology Section (pp. 9-19). Banja Luka, B&H: University for Business Engineering and Management.
  10. Subotić, S., Knežević, I., Dimitrijević, S., Miholjčić, D., Šmit, S., Karać, M., & Mijatović, J. (2015). The factor structure of the Patient Health Questionnaire (PHQ-9) in a non-clinical sample. In S. Subotić (Ed.), STED 2015 Conference Proceedings – Psychology Section (pp. 20-28). Banja Luka, B&H: University for Business Engineering and Management.