Ovdje možete preuzeti priručnik za SINKL 2.0 upitnik:

Subotić, S., & Anđić, B. (2016). Priručnik za upitnik stavova o inkluziji – SINKL 2.0 (NVO „Persona“ radni dokument br. 01-2016). Banjaluka, BiH: NVO „Persona“. Preuzeto s http://personapsiho.com/wp-content/uploads/2015/03/SINKL2.pdf (SINKL 2.0 upitnik u .docx formatu možete preuzeti ovdje.)


Ovdje možete preuzeti radni materijal gostujućih predavača na predmetu “Psihologija djece s posebnim potrebama” koji se realizuje u okviru IV godine studijskog programa “Psihologija” na PIM univerzitetu Banjaluka (školska 2014/15. godina).

  1. Knežević, I. (2015). Psihološko savjetovanje u srednjoj školi (Radni materijal za predmet „Psihologija djece s posebnim potrebama“, studijski program „Psihologija“, školska 2014/15. godina). PIM univerzitet, Banjaluka, Bosna i Hercegovina.
  2. Anđić, B. (2015). Inkluzivno obrazovanje u Republici Srpskoj – formalna osnova i praksa (Radni materijal za predmet „Psihologija djece s posebnim potrebama“, studijski program „Psihologija“, školska 2014/15. godina). PIM univerzitet, Banjaluka, Bosna i Hercegovina. Napomena: Dopunske fajlove s predavanja (primjer plana rada stručnog saradnika – psihologa škole i sl.) možete preuzeti u arhivi koja se nalazi ovdje.
  3. Miholjčić, D. (2015). Pružanje psihološke podrške djeci i mladima ugroženim HIV-om (Radni materijal za predmet „Psihologija djece s posebnim potrebama“, studijski program „Psihologija“, školska 2014/15. godina). PIM univerzitet, Banjaluka, Bosna i Hercegovina. Napomena: Teenergizer team video klip prikazan tokom predavanja možete pogledati na: https://youtu.be/FBhWOmi1EE8.
  4. Gajić, T. (2015). Poremećaji autističnog spektra (Radni materijal za predmet „Psihologija djece s posebnim potrebama“, studijski program „Psihologija“, školska 2014/15. godina). PIM univerzitet, Banjaluka, Bosna i Hercegovina. Napomena: Kratki interaktivni priručnik/informator pod nazivom “Rani razvoj djeteta: Indikatori, odstupanja, preporuke” možete preuzeti sa adrese: http://www.edusbih.org/rani-razvoj-djeteta/.
  5. Vokić, N. (2015). Osnovne karakteristike individualnog obrazovnog plana (IOP) djece s posebnim potrebama (Radni materijal za predmet „Psihologija djece s posebnim potrebama“, studijski program „Psihologija“, školska 2014/15. godina). PIM univerzitet, Banjaluka, Bosna i Hercegovina.