1. Subotić, S. (2015). Upoznavanje sa postojećim sistemima vrednovanja naučnog rada: primjer CEON-a, Srbija. Projekt „Centar za unapređenje nauke i scijentometriju“, u nadležnosti Republičkog savjeta za nauku i tehnologiju Republike Srpske: radni članak. Napomena: Prezentaciju sa sastanka moguće je preuzeti ovdje.
  2. Subotić, S., & Šipka, P. (2015). “Open SEESAmE”: A conceptual and empirical rationale behind the Southeast European scientific journal indexing and evaluation system. CEON/CEES Occasional Paper Series No. 2015-03-1. Retrieved from http://ceon.rs/ops/15031.pdf
  3. Subotić, S. (2015). STED 2015. uvodno izlaganje: Put ka 1000 WoS radova u 5 godina (ili: „Hajde da budemo bar 10% bolji!“). U S. Subotić (Ur.), 2015. zbornika radova iz psihologije (pp. 5-8). Banja Luka, BiH: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment.
  4. Subotić, S. (2015, novembar). WoS indeksni i citatni učinak istraživača iz humanističkih i društvenih nauka iz Republike Srpske. Rad prezentovan na Naučnom skupu Banjalučki novembarski susreti: „Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama“, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
  5. Subotić, S. (2015). Presjek Web of Science naučnog učinka Republike Srpske i BiH, s osvrtom na kriminalističko-kriminološke naučne radove. Zbornik radova „Kriminalističko-kriminološka istraživanja – stanje i perspektive“, 8(1), 37-46.
  6. Marčić, S., & Subotić, S. (2015). Koliko košta objavljivanje radova u međunarodnim časopisima? Infiniti, 10, 29-30. Preuzeto s http://goo.gl/PsQb68